Bezoekadres

Bisschop Boermansstraat 68
6041 XN Roermond
T: 0475-310738
M: info@advifit.nl
W: www.advifit.nl

KvK (Roermond): 14109417
Kwaliteitsregister voor paramedici: 49900774289
ABG-Code AdviFit: 24(0)51375

BTW-nr: NL0001830676B21

Openingstijden

Consulten alleen op afspraak

sandra

Na mijn studie diëtetiek heb ik inmiddels meer dan 35 jaar werkervaring als klinisch diëtist in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Ik ben zelfstandig gevestigd met mijn praktijk AdviFit. Ter verdere specialisatie heb ik de basis-, vervolgopleiding orthomoleculaire geneeskunde, opleiding natuurgeneeskunde, energetische geneeskunde, frequentie therapie en Medical Wellness Coach® in Zwitserland met succes afgerond.

Gezonde voeding is mijn passie en ik beschouw het als een uitdaging om samen met u op zoek te gaan naar het voedingsadvies dat het beste bij u past en u van uw klachten afhelpt. Uiteraard let ik daarbij op uw wensen en zal deze zo goed mogelijk trachten in te passen.
Door reguliere voedings- en dieetbehandeling te combineren met natuur- en orthomoleculaire geneeskunde is het mogelijk om bij de behandeling het beste van beide toe te passen.

Kennis en inzichten heb ik verbreed door ruime (poli)klinische werkervaring en specifieke scholingen op regulier diëtetiek gebied, orthomoleculaire geneeskunde en natuurgeneeskunde te volgen.

Mijn speciale aandachtsgebieden zijn : maag-, darm- en leverziekten, nierziekten, ondervoeding, overgewicht, kwetsbare ouderen, reumatische aandoeningen, kanker/oncologie, Metabool syndroom, behandeling bij burn-out, glycobiologie, stressmanagement,  laboratoriumonderzoek, haarmineraal-analyse en coachen naar gedragsverandering.
Om U zonder verwijsbrief van een arts te kunnen behandelen heb ik daartoe de opleiding “Directe Toegankelijkheid Diëtetiek” (DTD) gevolgd.

Regelmatig volg ik opleidingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voedings- en gezondheidswetenschap.

Lid van:
Nederlandse vereniging van diëtisten (NVD)
Diëtisten nierziekten Nederland (DNN)
Natuur Diëtisten Nederland (NDN)

• Landelijke werkgroep laboratoriumbepaling voedingsstatusdiagnostiek diëtisten.
Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici KP-nummer: 49900774289

Op zoek naar een voeding- of dieetbehandeling voor een gezonder en vitaler leven?

Als diëtist behandel ik ziekte met voeding en dieet waarbij ik begeleiding en educatie geef. Ik werk met een brede visie op de relatie tussen voeding en gezondheid vanuit reguliere en natuurvoedingszijde.

De aanpak is erop gericht gezondheid op een natuurlijke wijze te bevorderen.

Natuurvoeding, orthomoleculaire voeding en glycobiologie bieden extra mogelijkheden voor uw gezondheid en vitaliteit.

Bijzondere aandacht voor en kennis van:

  • diabetes, darmklachten, nierziekten, ondervoeding, osteoporose, reuma, stressmanagement
  • “ziekenhuis” Diëtetiek ervaring direct voor u toegankelijk
  • gezonde voeding, natuurvoeding, orthomoleculaire voeding en glycobiologie
  • aanpassen eetgewoonten aan individuele omstandigheden
  • toepassing van geindividualiseerde HCK® microvoedingsstoffen uit Zwitserland
  • persoonlijke begeleiding en actieve coaching staan voorop
Door reguliere voedings- en dieetbehandeling te combineren met natuur- en orthomoleculaire voeding is het mogelijk om bij de behandeling het beste van beide toe te passen.

Samen- en met mekaar

Een goede samenwerking met u is voor mij van groot belang. U mag van mij een grote betrokkenheid verwachten bij u en uw situatie. Ik zal mijn uiterste best doen en al mijn creativiteit inzetten om u te helpen, te ondersteunen, te motiveren en te stimuleren in het toepassen van uw voedings- of dieetadvies.

U staat er niet alleen voor, ik begeleid en ondersteun u. Ik geloof in de synergie van de samenwerking.

Tarieven 2021

U ontvangt en betaalt mijn rekeningen eerst zelf. Daarna dient u de rekening voor vergoeding in bij uw zorgverzekeraar.
In 2021 wordt dieetadvisering weer voor 3 uur per jaar uit de Basisverzekering vergoed. Meer informatie hierover vindt u bij vergoedingen op deze site. Een aantal zorgverzekeraars heeft dieetadvisering daarnaast in de Aanvullende zorgverzekering opgenomen; dit kunt u nalezen in uw polis.

Het tarief geldt zowel voor alle benodigde tijd ( consult tijd- voorbereiding en uitwerken) .


Behandeling per kwartier € 20,15
Behandeling per uur € 81,00
Telefonisch consult per kwartier € 20,15
E-mail consult per kwartier € 20,15
Toeslag thuisbezoek * € 30,00

* voor de regio Roermond, Herten en Swalmen

Buiten deze regio is de toeslag afhankelijk van de reisafstand

Korte telefonische vraag of vraag per mail, van maximaal 5 minuten is na een consult gratis.

Behandeling wordt per kwartier in rekening gebracht.

Consulten berekend aan de hand van de benodigde tijd volgens behandeltarief.

Niet nakomen van een reeds gemaakte afspraak:

100% van het consult-tarief bij annulering binnen 48 uur (ook in het weekend). Afspraken die niet op tijd worden afgemeld worden in rekening gebracht. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Zie hierboven tarief niet nagekomen afspraak. De zorgverzekeraars stellen dat dit niet kan worden gedeclareerd. De “no-show” rekening komt dus altijd ten laste van de cliënt.

Behandeltijd

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u.

De tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent, u met mij telefonisch in gesprek bent of ik uw e-mail beantwoord.

De tijd die ik besteed aan o.a. het doornemen van de algemene vragenlijst, klachtenregistratie, voedingsevaluatie, evaluatie verslagen, onderzoeken, het samenstellen van een stappenplan, opstellen van een persoonlijk advies en het informeren van en overleg met de verwijzer. Hierbij bent u als cliënt doorgaans niet aanwezig ( indirecte tijd) .

Een 1e gesprek duurt ongeveer 1 ½ uur.

Een 2e (langere) behandeling duurt 45-60 minuten en een korte vervolgbehandeling 30 minuten.

Kosten van de vervolggesprekken

De kosten van de vervolggesprekken hangen af van de benodigde gesprekstijd en de tijd besteed aan voor- en nawerk.
Vervolggesprekken duren gemiddeld ½-1 uur, (minimumtarief: 2 kwartier).

Belastingaftrek van dieetkosten

Vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten ? In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op extra belastingaftrek. U kunt geen uitgaven aftrekken die niet zijn vergoed vanwege een (verplicht of vrijwillig) eigen risico. Alleen de zorgkosten boven een bepaald bedrag zijn aftrekbaar. Dit bedrag is de zogenaamde drempel welke drempel afhangt van uw inkomen. Raadpleeg uw belastingadviseur of de belastingdienst voor meer informatie : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg 

U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail, contactformulier of per telefoon.

Als u mij belt kunt u het best uw naam en telefoonnummer op mijn voicemail inspreken want als ik in de praktijk werk ben ik vrijwel altijd in gesprek. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug.

Geen verwijzing meer nodig

Voor dieet- en voedingsadviezen ter voorkoming van gezondheidsproblemen of ter verbetering van uw algehele conditie is per 1 augustus 2011 geen verwijsbrief van de huisarts of specialist meer nodig. De Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) is een feit. De medische diëten worden vaak vergoedt door de verzekering. Sommige zorgverzekeringen stellen voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen ( zie interne link naar vergoeding ).

Vergoedingen

U ontvangt en betaalt mijn rekeningen eerst zelf.

Daarna dient u de rekening voor vergoeding in bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding via de zorgverzekeraar

Vergoeding dieetadvisering is voor 3 uur per jaar in de Basisverzekering opgenomen.

Aanvullende vergoeding via de zorgverzekeraar

Via de Aanvullende zorgverzekering is er afhankelijk van uw pakket eventueel nog vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Raadpleeg daarom altijd uw poliswaarden voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden.

U dient altijd wel zelf eerst uw(verplicht) eigen risico te betalen. De hoogte hiervan vindt u in de polisvoorwaarden.

Opmerking: voor kinderen geldt het verplicht eigen risico niet.

Voorwaarde voor vergoeding

Voorwaarde bij sommige verzekeraars is dat u een verwijsbrief hebt van uw arts (huisarts, specialist, natuurarts, tandarts), lees u polisvoorwaarden hierop na.

Op deze verwijsbrief moet vermeld staan:

– naam, adres en geboortedatum

– de naam en handtekening van uw arts

– de datum van afgifte

– de reden van verwijzing

– evt. relevante medische gegevens

Sommige verzekeraars vergoeden ook mijn consulten zonder verwijsbrief. Kijk dit na in de polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief is niet nodig wanneer u de behandeling zelf betaalt.

Vergoedingen kunt u zelf via uw eigen zorgverzekering regelen. Hoeveel u vergoed krijgt staat in uw polis of op de website van uw zorgverzekeraar.

U ontvangt aan het einde van het consult een nota die u aan AdviFit betaald. Deze nota kunt u naar uw zorgverzekeraar sturen.

Informatie kunt u bij uw zorgverzekeraar vinden onder:  restitutiepolis/ niet-gecontracteerde zorgverlening.

Extra voorwaarden van zorgverzekeraar

Sommige verzekeraars stellen nog extra voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Enkele voorbeelden zijn dat de diëtist lid is van de beroepsvereniging NVD, staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en/of een zorgcontract heeft gesloten met de zorgverzekeraar. U vindt deze informatie in uw polisvoorwaarden.

Als diëtist ben ik lid van de beroepsvereniging NVD

Sta ingeschreven als gekwalificeerd diëtist in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

AdviFit heeft géén contract afgesloten met zorgverzekeraars om zo veel mogelijk vrijheid in de behandelingsmogelijkheden te houden.
Ik kan dan al mijn expertise inzetten op het gebied van orthomoleculaire- en natuurgeneeskundige therapie. Ook ben ik dan vrij om te werken met mijn brede(re) kijk op voeding en de meest recente complementaire voedingsinterventies te gebruiken. Veel verzekeringen hanteren bepaalde, naar mijn mening, beperkende voorwaarden van behandelwijzen. Daarnaast vergoeden ze niets zodra er wordt afgeweken van bepaalde protocollen en procedures die eenzijdig door hen worden gemaakt . U heeft recht op een individuele optimale behandeling. Het vergoedingsbeleid in de polis ziet er in de praktijk vaak minder zeker uit dan wordt beschreven. Door onvoldoende transparant te zijn in de polisvoorwaarden kost het u en mij vaak veel tijd om achter de ware polisvoorwaarden te komen.

Voor verdere informatie raadpleeg uw zorgpolis onder niet-gecontracteerde zorgverlener.